Tallers d’educació popular en govern obert


La Universitat Popular de València acull un programa de tallers formatius gratuïts d’educació popular sobre GOVERN OBERT en els centres de Malva-Rosa, Rovella, Morvedre, Aiora i Russafa. Els tallers es desenvolupen en una única sessió de 2 hores i són impartits per l’expert en Gestió i Administració Pública, Adrián Vicente, Premi Blas Infant Innovació en l’Administració Pública 2018, per l’Institut Andalús d’Administració Pública de la Junta d’Andalusia.

Les sessions del taller són dinàmiques i es pretén generar un espai de diàleg i reflexió en el qual l’alumnat prenga consciència del seu entorn i de les seues capacitats individuals i col·lectives per a promoure una participació activa i incidir en els processos de presa de decisions públiques.

La iniciativa s’emmarca dins del Programa de projectes d’educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2018 de la Regidoria de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València.

La inscripció online està oberta en: matricula.universitatpopular.com

TALLER D’EDUCACIÓ POPULAR EN GOVERN OBERT: transparència, participació i apoderament ciutadà per a millorar la ciutat de València.

Data/ Centre UP/ Horari del taller:

Dimecres 28/11/18 UP Rovella de 17:00-19:00h
Dimarts 11/12/18 UP Morvedre de 16:30-18:30h
Dimecres 12/12/18 UP Aiora de 16:30-18:30h
Dijous 13/12/2018 UP Russafa de 19:00-20:30 h
Dimecres 19/12/2018 UP Russafa 17:00-19:00h
Dimecres 19/12/2018 UP Morvedre 19:00-20:30 h

PERFIL DE L’ALUMNAT: persones interessades a conèixer i aprofundir en les possibilitats que ofereix l’ecosistema de Govern Obert de l’Ajuntament de València per a participar de forma activa en la vida de la ciutat i d’incidir en els processos de decisions públiques. Els tallers interessen tant a persones amb un nivell de coneixement elevat com aquelles que tinguen escasses nocions.

Més info a les nostres xarxes socials:

https://www.facebook.com/governobertvlc/

https://twitter.com/governobertvlc

https://www.instagram.com/govern_obertvlc/

 

https://www.facebook.com/universitatpopularvalencia
https://twitter.com/univ_po_pu_lar

Regidoria de Governo Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València