La Universitat Popular de València incrementa centres, activitats i recursos amb el pressupost per a 2023


El Consell Rector de la Universitat Popular de València ha aprovat els seus pressuposts per a 2023, de més de 5’7 milions d’euros i que comporten un increment d’un 2’15% respecte de l’any anterior. La presidenta de la Universitat Popular, Isabel Lozano, ha afirmat que són uns comptes “que deixen enrere les dificultats i respostes a la situació de pandèmia i impulsen una important renovació, ampliació i consolidació del projecte: més centres, més activitats, més places disponibles, més atenció a les noves necessitats de la ciutadania, més connexió amb entitats i organitzacions de barri i més i millors recursos”.

L’organisme obrirà un nou centre en el districte de Campanar

Els pressuposts de la Universitat Popular de València per a 2023 comporten un increment de 122.000 euros respecte al pressupost de l’exercici anterior.  Lozano defineix estos comptes com “els d’agafar un nou impuls després de la tornada a la normalitat després de la pandèmia”. En el present curs es recuperen els aforaments en les aules i el número de sessions setmanals així com la cessió de l’ús d’espais a organitzacions  sense ànim de lucre, mitjançant el projecte “Centres oberts”, sense restriccions relacionades amb la pandèmia.

A més, és l’any de creixement de centres com la pròxima Universitat Popular de Campanar, amb un local que la Universitat Popular adquirirà pròximament i per al qual ja s’ha realitzat la disposició de la inversió necessària. Esta iniciativa forma part del projecte de consolidació de la xarxa de centres de la Universitat Popular, a la que es sumaran els futurs centres –actualment en projecte- a Torrefiel  i Malilla així com la nova ubicació del centre del Cabanyal. Este creixement permetrà a la Universitat Popular estar present no només en totes les juntes de districte de la ciutat sinó també en una gran part de barris i districtes. “L’objectiu és que el veïnat de qualsevol districte de la ciutat de València tinga un centre UP prop de casa”, explica Lozano.

En els pressuposts per a 2023 també cal sumar nous formats i activitats, la inversió en renovació d’instal·lacions i d’equipaments per a la digitalització dels centres UP, la potenciació dels tres Espais Socioculturals de la UP (a Benicalap, Aiora i Ribes) i de la gestió sociocultural, que actualment mobilitza més de 50.000 assistències per curs a recursos culturals de la ciutat i el programa de xerrades, conferències, exposicions i altres iniciatives que reben una important afluència de públic a més de l’assistència a activitats a les aules.

Cal destacar igualmentque en 2023 la Universitat Popular de València celebrarà el seu 120 aniversari, amb una programació d’actes específica, i la culminació definitiva del procés d’estabilització de la plantilla laboral -previst per a 2023- i la generació d’una borsa de treball que permetrà incrementar activitats de cicle llarg i cobrir baixes temporals per a mantindre actives totes les activitats programades.

L’ampliació de noves activitats del programa Coordenades, amb nous formats i temàtiques, com la reducció de l’escletxa digital o la sostenibilitat, permetrà també arribar a nous segments d’edat  i diferents inquietuds o necessitats formatives i a nous col·lectius de ciutadans i ciutadanes.

L’esforç en la difusió de campanyes informatives forma part de l’interésa ampliar i millorar les oportunitats d’accés a l’oferta programàtica de la UP, tant la formativa a les aules com la sociocultural fora d’estos espais.