Resultat del sorteig de places per al curs 2023/24


Les persones que obtinguen plaça en el sorteig rebran un avís per sms (just abans de l’inici de matrícula el 5 de setembre).

Les persones que no obtinguen plaça en el sorteig han d’esperar que transcórrega el primer període de matrícula, al setembre, per a conéixer les places que queden lliures després d’aquest procés.

Una vegada finalitzat el primer període de matrícula, s’assignarà les següents places lliures a les persones que hagen quedat en llista d’espera i podran matricular-se del 14 al 18/09/23.

Una vegada esgotades les llistes d’espera o per a les activitats que no tinguen llista d’espera, les places disponibles quedaran oferides en la plataforma de matrícula perquè qualsevol persona interessada puga matricular-se en elles (des del 21/9/23).

Descarregar el resultat del sorteig 23/24 en pdf

Les persones que han sol·licitat plaça atenent a les ‘Condicions especials’ de Mobilitat reduïda i Cuidadores no professionals rebran la informació sobre la seua acceptació el dia 12 de juliol. Les persones que no hagen sigut acceptades en esta reserva especial de plaça s’ajustaran al resultat del sorteig general.


CALENDARI:

MATRÍCULA (primer període, per als qui obtinguen plaça en el sorteig): del 05 de setembre  (a les 10 h) a l’11 de setembre de 2023 (a les 20h).

MATRICULA PER A LLISTA D’ESPERA: del 14 de setembre (a les 10h) al 18 de setembre de 2023 (a les 20h).

MATRÍCULA OBERTA PER A PLACES DISPONIBLES: des del 21 de setembre de 2023 a les 10h fins a completar grups.

INICI DE CLASSES: 27 de setembre de 2023