Contracte menor serveis docentes Taller “Dança i Balls”


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT  DELS TALLERS DE “DANÇA I BALLS” EN ELS CENTRES DE CIUTAT VELLA, NOU MOLES I SANT ISIDRE DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.

 

Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.787,70.-€, més 21% IVA per import de 3.105,42.-€, ascendint a un import màxim total de 17.893,12.-€.

DATES:

Data de publicació:      26/10/2018.

Fi de termini: 31/10/2018 12:00 hores.

Data d’adjudicació: 08/11/2018

Import adjudicació: 14.639,60.-€, mes 21 % IVA per import de 3.074,32.-€, total 17.713,92.-€

Adjudicatari: CULTURAMA, S.L.

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes