La Universitat Popular de València compareix en la comissió de les Arts del Consell Valencià de Cultura


La Universitat Popular de València ha comparegut en la comissió de les Arts del Consell Valencià de Cultura per a presentar la seua història i la seua  rellevància social i cultural. El Consell Valencià de Cultura és una institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana sobre qualsevol matèria referida a la cultura valenciana, i l’encarregada de defensar i promoure els valors lingüístics i culturals propis de la Comunitat Valenciana.

Este Consell és consultat de manera preceptiva per altres institucions de l’Administració en la incoació d’expedients referents al patrimoni cultural valencià. Però també pot ser-ho de manera no preceptiva. Igualment, el CVC pot fer-los arribar les seues recomanacions a iniciativa pròpia o assumint demandes d’entitats o de la ciutadania. Actua mitjançant informes i dictàmens elaborats per les seues comissions informatives permanents o per ponències puntuals, que aprova o assumeix col·legiadament el ple de la institució. El Consell Valencià de Cultura va començar a funcionar al novembre de 1985.

A la compareixença del personal tècnic i directiu de la Universitat Popular davant la comissió de les Arts va assistir també el regidor delegat de Majors i responsable de la Universitat Popular, José Vicente Gosálbez.

La primera Universitat Popular de València va ser fundada al febrer de 1903 per Vicente Blasco Ibáñez.

Més informació:

Historia de la Universitat Popular de València

Descarregar llibre edició facsímil de les conferències del primer curs de la Universitat Popular de València en 1903

Descarregar “La inauguració de la Universitat Popular de València en la premsa de 1903”