CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL, LOCALS I ACCIDENTS-VIDA


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL, LOCALS I ACCIDENTS-VIDA PER A LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim:

Assegurança de Responsabilitat Civil:   3.100,00.-€

Assegurança de Locals:                       3.800,00.-€

Assegurança d’Accidents-Vida:            8.000,00.-€

Total:                                                   14.900,00.-€

DATES:

Data de publicació:      06/06/2018

Fi de termini: 13/06/2018 12:00 hores

Data d’adjudicació: 21/06/2018

Fecha de adjudicación: 21/06/2018

Import adjudicació: 14.781,29.-€

Duració: 1 any

Adjudicatari: Reale Seguros Generales S.A

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació (Annex: Llistat de dates de naixement.  Annex:  Capitals mínims a asegurar): Descarregar

Anunci per a presentació de Propostes

Relación de Personal-Fechas Nacimiento

Capitales mínimos Centros Universidad Popular